BAKANIMIZDAN

Bakanımızdan


Ülkemizin köklü devlet ve diplomasi geleneği bizlere hazine niteliğinde bir miras bırakmıştır. Birçok ülkenin sahip olduğundan çok daha kapsamlı bir arşiv zenginliğine sahibiz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hazine-i Evrak olarak adlandırılan bu mirasın öneminin bilinciyle, bugün de Bakanlık olarak arşivlerimize dünya çapında önem kazandırmaya yönelik somut adımları memnuniyetle atmaktayız.

Bu çerçevede, arşiv belgelerimizin en uygun fiziki koşullarda muhafazasını teminen öncelikle modern bir arşiv binası tesis ettik. Arşivimizin elektronik ortama aktarılması ve arşiv belgelerine hızlı ve kolay erişim sağlanması amacıyla, 2014 yılında Dijital Arşiv Projesi’ni başlattık. Üçüncü aşaması 2018 yılında tamamlanan projeyle, 1919 yılından günümüze kadar olan dönemi kapsayan 51 milyon sayfa belgenin elektronik ortama aktarılmasını sağladık. Proje yeni çalışmalarla devam edecektir.

Önümüzdeki dönemde, Bakanlığımız arşivinden Devlet Arşivleri Araştırmacı Arayüzü’ne belge aktarmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımız sayesinde, ülkemizden ve tüm dünyadan tarihçi ve akademisyenler, yakın tarihimize ışık tutacak bilgi ve belgelere dijital ortamda hızlı ve kolay biçimde erişme imkanı bulacaktır.

Bu çalışmalarımızla, özellikle yakın tarihimizin birincil kaynaklara dayalı ve objektif şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacak olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz.

Arşivimizi kullanacak yerli ve yabancı araştırmacılara çalışmalarında başarılar diliyorum.

 

 

Mevlüt Çavuşoğlu

  Dışişleri Bakanı