GÖREVİMİZ

Görevimiz


1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenen görevlerimiz:

* Bakanlığımız arşivini muhafaza etmek, arşiv sistemini yönetmek ve geliştirmek.

*Diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen anlaşmaların tasnifini ve muhafazasını gerçekleştirmek.

*Gizli içerikli belgelerin belli süreler sonunda araştırmacıların istifadesine açılmasına yönelik olarak gizliliği kaldrma komisyonları oluşturmak ve bunların faaliyetlerini düzenlemek.

*Bakanlığımız çalışmalarına arşiv belgeleriyle destek vermek.

*Bakan tarafından verilen, diğer görevleri yapmak.