GÖREVİMİZ

Görevimiz


1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenen görevlerimiz:

* Bakanlığımız arşivini muhafaza etmek, arşiv sistemini yönetmek ve geliştirmek.

*Diğer devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla akdedilen anlaşmaların tasnifini ve muhafazasını gerçekleştirmek.

*Gizli içerikli belgelerin belli süreler sonunda araştırmacıların istifadesine açılmasına yönelik olarak gizliliği kaldırma komisyonları oluşturmak ve bunların faaliyetlerini düzenlemek.

*Bakanlığımız çalışmalarına arşiv belgeleriyle destek vermek.

*Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.