Kütüphanemiz

Menüler

Kütüphanemiz

ÖMER HALUK SİPAHİOĞLU KÜTÜPHANESİ

Hariciye Vekaleti Kütüphanesi ilk olarak, 1927-1952 yılları arasında Bakanlığımıza hizmet veren Ulus’taki bugünkü Kültür Bakanlığı’na ait binada kurulmuştur. İlk kütüphanenin çekirdeğini Bab-ı Ali’deki Umur-i Hariciye Nezaretinin çeşitli dairelerindeki kitap koleksiyonları oluşturmuştur. 1956 yılında Milli Kütüphane Müdürü Sayın Adnan Ötüken, Hariciye Vekaleti Kütüphanesi’nin modern kütüphanecilik yöntemlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamıştır.

Hariciye

1999 yılında Kütüphanemize Şehit Diplomat Ömer Haluk Sipahioğlu’nun ismi verilmiştir. 07.06.2011 /3638669 tarih ve sayılı genelgeyle Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı’na bağlanan Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi 2012 yılı Mart ayında T.C. Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası’ndaki yeni alanına taşınmıştır.

Arşiv Bina

Bakanlığımız Kütüphanesi, mensuplarımız ve birimlerin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri kaynakları sağlayarak, organize ederek ve etkin şekilde hizmete sunarak, bir ihtisas kütüphanesi haline gelmeyi amaçlamaktadır. Kütüphane koleksiyonu, ağırlıklı olarak kurum içi ve dışı bağışlar ve resmi kanallardan gelen yayınlarla zenginleştirilmektedir. Koleksiyon, öncelikle Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Tarih alanlarında olmak üzere Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kitaplar, referans kaynakları, e-kitaplar, nadir eserlerden oluşmaktadır. Kütüphane fiziki alanının Bakanlığımız E-Arşiv projesine tahsis edilmesi nedeniyle, açık raf sisteminden kapalı depo sistemine geçilmiştir. Kütüphane koleksiyonu, Dewey Onlu Sınıflandırma Sisteminde düzenlenerek, otomasyon programı aracılığıyla elektronik ortamda takip ve kayıt altına alınmaktadır. İşlemler hali hazırda branşı kütüphaneci olan iki personel tarafından yürütülmektedir. Mensuplarımız kurum içi intranet sistemi üzerinden, kütüphane kataloğuna ve e-kitaplara erişebilmektedir.

Ömer Haluk SİPAHİOĞLU

Haluk Sipahioglu

1948, İstanbul doğumlu Ömer Haluk Sipahioğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunudur. 1977 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış 1993 yılına kadar Bakanlığımız Merkez ve yurtdışı birimlerinde görev yapmıştır. 1993’de Atina Büyükelçiliği’ne Müsteşar olarak atanmış ve bu görevi sürdürürken 4 Temmuz 1994 tarihinde uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu şehit olmuştur.

   


E-Kütüphane

Dışişleri Bakanlığı Yayınları:
1.Arşiv Serisi
2. Perceptions http://sam.gov.tr/tr/category/yayinlar/perceptions
3. SAM Papers http://sam.gov.tr/tr/category/yayinlar/sam-papers
4. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?3e3f0808-3113-48e2-9cf0-ea06dd3204cb

B) Telif Eserler:
1. Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Emekli Büyükelçilerin Eserleri
http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakanligi-mensuplari-ve-emekli-buyukelcilerin-eserleri.tr.mfa

C)Prestij/Tanıtma Yayınları
1. Bazı Temsilciliklerimize Ait Prestij/Tanıtma Kitapları
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?5f821d1f-2f06-4bc5-bc02-23105d820f1f
2. Ülkemize Ait Tanıtım Eserleri