TARİHÇE

Tarihçe


1919 yılından itibaren belgelerimizin muhafaza edildiği Bakanlığımız arşivi, birimlerimiz tarafından üretilen veya başka kurumlardan alınmakla işleme koyulan belgelerden oluşmaktadır.1919-2000 yılları arasında 65 milyon sayfa belgenin mevcut olduğu tahmin edilmektedir.

Arşivimiz, 1987 yılına kadar Kızılay’daki Bakanlık binamızda muhafaza edilmiş, Bakanlığımız 1987 yılında Balgat’taki binasına taşınırken, Kızılay’daki yerinde muhafazasına devam edilmiştir.

2000 yılında Bakanlığımız ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM) arasında yapılan protokolle Bakanlığımız personeli DAGM’de istihdam edilerek Dışişleri Bakanlığı Arşiv birimi kurulmuş ve Arşivimizin DAGM Yenimahalle yerleşkesine nakledilmiştir.

2001-2013 yılları arasında Yenimahalle’deki DAGM depolarında muhafaza edilen arşivimiz, Çiğdem Mahallesi’nde inşa edilen ve 2012 yılından hizmete giren ardından yeni arşiv binamıza 5 aylık bir çalışma neticesinde taşınmıştır. Halihazırda Merkez birimlerinin güncel arşivleriyle yurtdışı misyonlarımızın arşivlerinin büyük kısmı hariç Bakanlığımız arşivinin tamamı arşiv binamızda muhafaza edilmektedir. Yurtdışı misyonlarımızın güncel olmayan arşivleri olanaklar ölçüsünde Arşiv Binamıza taşınmaktadır. Esasen misyonlarımızın çalışmaları hakkında Bakanlığımıza yazılarla bilgi verdiklerinden arşivimizin içerik açısından tam olduğu değerlendirilmektedir.

Bakanlığımız arşivi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi çerçevesinde 16 Temmuz 2018 tarih ve 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına alınmıştır. Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yürütülen mevzuat çalışmalarının tamamlanmasını müteakip 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca anılan Başkanlıkça oluşturulması öngörülen ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerine tek merkezden erişim sağlamayı amaçlayan “Devlet Arşiv Ağı” ve “Araştrımacı Arayüzü” ne entegrasyonu sağlanacaktır.